PikkuLapsiVertti-ryhmätoiminta

23,00  (+ alv 10 %)

179 varastossa

Osasto:

Kuvaus

Bitta Söderblom (2012)

Leikki-ikäiset lapset ja heidän mielialahäiriötä sairastavat vanhempansa yhdessä ryhmätoiminnassa. Vertti-työmalli on ollut uuden toiminnan innostuksen lähde. Tämä uusi käsikirja on tarkoitettu toimijoille, jotka kohtaavat työssään 3-6-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan. Toiminta tarjoaa tukea vanhemmuuteen ja antaa vanhemmille eväitä lapsen kehityksen tukemiseen.

Tämä kirja on tarkoitettu ammattilaisille työvälineeksi, kun he tekevät auttamistyötä pienten lasten perheiden kanssa, tilanteessa, jossa perheen vanhemmalla on mielenterveysongelma. Soveltaen malli sopii toteuttavaksi myös tilanteessa, jossa perheen vanhemmalla on päihdeongelma.

PikkuLapsiVertti-tyhmätoiminnan innostuksen alkulähde on ollut kouluikäisille suunnattu Vertti-ryhmätoiminta (Inkinen & Söderblom 2005). Lähtökohdiltaan ja lähestymistavaltaan ryhmätyömallit ovat suhteellisen samankaltaiset, rakenteiltaan kuitenkin erilaiset.

Leikki-ikäisten PikkuLapsiVertti-ryhmämalli alkaa neljällä, vain vanhemmille tarkoitetulla ryhmätapaamisella, joissa tuetaan vanhemmuutta, pohditaan lapsen kehityksen tärkeitä seikkoja ja jaetaan vertaisten kesken vanhempia askarruttavia asioita. Tämän jälkeen lapsi ja vanhempi osallistuvat kuuteen yhteiseen, varsin toiminnalliseen ja kokemukselliseen ryhmätyöskentelyyn. Leikki-ikäisen lapsen maailmanvalloitus tapahtuu vielä suureksi osaksi vanhemman läheisyydessä ja lähiympäristössä. PikkuLapsiVertti-ryhmätyöskentely rakentuukin pääosin lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta tukevaksi prosessiksi, jota luotsaavat ammattilaiset.

Vertaisuus ja vertaistuki ovat tärkeitä tuen lähteitä ammatillisen auttamisen rinnalla. Samassa tilanteessa olevien kanssa yhdessä jutteleminen, toisilta oppiminen sekä yhdessä kokeminen ja leikkiminen ovat merkityksellisiä tapoja tukea perheitä.

Tämä ammattilaisille suunnattu käsikirja antaa ideoita ja ohjeita miten toteuttaa vertaistukiryhmätoimintaa leikki-ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Lisätiedot

Tietoa

Kirjailija: Bitta Söderblom
Kieli: suomi
Sivumäärä: 132
Kustantaja: Profami Oy
Vuosi: 2012
ISBN: 978-952-67672-0-8

Pin It on Pinterest